Loading Website ...
NHAC MOI BLOG
FREE DOWNLOAD , SHARING
SOFTWARE , TEMPLATES , V/V
SOURCE AND SCRIPTS

NHACMOI'S BLOG

Cùng nhau chia sẻ..
Viettel IDC tung chương trình khuyến mại lớn nhất năm 2013 ITVNN FORUM - Vietnam Technology Information
You ads here 5$

Phân loại

Nhận xét mới nhất

InterfaceLanguages

Quick Login

  ^^ About Me ^^

Software

Lịch

Thời tiết

Thống kê

Lớn | Vừa | Nhỏ  
UnknownUnknown Người gửiTác giả: Admin | Ngày gửi17:11- Aug 21, 2008

Description: Symantec Online
Sidebar name: Symantec Online
Content:

<tr>
    <td>
    <table border="0" width="18%" cellpadding="3" bgcolor="#EAF4FF" style="border-collapse: collapse; border-left: 0px solid #8282F4; border-right: 0px solid #8282F4; border-bottom: 0px solid #8282F4; text-align:center">
      <tr>
        <td><table width="99%"  border="0"><tr>
          <td width="30%" rowspan="7">
          <p align="center"><a href="http://security.symantec.com/sscv6/default.asp?langid=ie&venid=sym" target="_blank"><img src="images/block/security.gif" alt="Secuirty check" width="50" height="300" border="0"></a></td>
          <td width="59%" align="center"><img src="images/block/icon_security_scan.gif" width="49" height="36"></td></tr><tr>
            <td width="59%" align="center">
            <font face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Quét Virus</font></td></tr><tr>
            <td width="59%" align="center"><a href="javascript:void(window.open('http://security.symantec.com/sscv6/sc_scan.asp?langid=ie&venid=sym&plfid=23&pkj=KEHQESLHFEPGEVVSDUX&scanstate=2', '','scrollbars=yes,width=772,high=536'))">
            <font size="2"><img src="images/block/start_security.gif" name="Image3" width="80" height="32" border="0"></font></a></td>            </tr>            <tr>              
            <td width="59%" align="center">              <div align="center">                
              <font size="2">                <img src="images/block/icon_virus_detection.gif" width="49" height="36"></font></div> </td></tr><tr>
            <td width="59%" align="center"><div align="center">  
              <font face="Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2">Kiểm tra Virus-Troijan</font></div>   </td>   </tr>        <tr>            
            <td width="59%" align="center"><a href="javascript:void(window.open('http://security.symantec.com/sscv6/vc_scan.asp?langid=ie&venid=sym&plfid=23&pkj=KEHQESLHFEPGEVVSDUX&vc_scanstate=2', '','scrollbars=yes,width=772,height=536'))">
            <font size="2"><img src="images/block/start_virus.gif" name="Image4" width="80" height="32" border="0"></font></a></td>            </tr>            <tr>              
            <td width="59%" align="center">
            <font face="Tahoma" size="2">Click vào icon Start để quét virus và kiểm tra seucurity</font></td></tr>     </td></tr></table>        </td>
      </tr>
    </table>
    </td>
</tr>

Bạn save

5 images

từ blog của mình rồi upload chúng vào thư mục images/block/


Chúc thành công!


Bài viết số 455 đã được: 4.3/10 (16 Đánh giá)

Tags:
lecuong Email Homepage
10/09/2008 11:35
Have a nice day!!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID登入 权限选项 Hình vui
               

 
EXTEST 2012 - Phần mềm Dự toán, Dự thầu giá xây dựng