Loading Website ...
NHAC MOI BLOG
FREE DOWNLOAD , SHARING
SOFTWARE , TEMPLATES , V/V
SOURCE AND SCRIPTS

NHACMOI'S BLOG

Cùng nhau chia sẻ..
Viettel IDC tung chương trình khuyến mại lớn nhất năm 2013 ITVNN FORUM - Vietnam Technology Information
You ads here 5$

Phân loại

Nhận xét mới nhất

InterfaceLanguages

Quick Login

  ^^ About Me ^^

Software

Lịch

Thời tiết

Thống kê

Lớn | Vừa | Nhỏ  
UnknownUnknown Người gửiTác giả: Admin | Ngày gửi12:02- Jun 9, 2008
Highslide JS

Xây dựng trên nền tảng sức mạnh của Deep Freeze Standard, ứng dụng cung cấp khả năng triển khai tập trung cũng như các tùy chọn linh hoạt được tăng cường để quản lý tùy biến các môi trường tính toán lớn.

Kiểm soát và an ninh

    * Mã hóa tài khoản quản trị cấu hình với mã an ninh độc nhất và tùy biến
    * Các mật khẩu tạo sẵn sử dụng trên máy trạm hay thông qua điều khiển dòng lệnh với các ngày giờ kích hoạt và hết hạn khác nhau
    * Tạo các mật khẩu mã hóa một lần hay một ngày
    * Khóa chuột và bàn phím trong giai đoạn bảo trì

Các tùy chọn thiết lập

    * Tạo các tập tin cài đặt tùy biến thông qua tài khoản quản trị cấu hình
    * Các ổ đóng băng chọn trước và tùy chọn các ổ cố định đóng băng hay mở khóa
    * Lên lịch tự động khởi động lại/tắt máy
    * Lên lịch tắt máy sau một thời gian hệ thống không hoạt động
    * Lên lịch thời hạn mở băng bảo trì để tiến hành các cập nhật Windows hay chạy một tập tin .bat tùy chọn để nâng cấp các danh sách nah65n diện virus thông qua kết nối mạng hay qua máy chủ SUS/WSUS.

Các tùy chọn linh động

    * Tạo một phân vùng ảo trên máy trạm có thể dùng để trữ chương trình, các tập tin lưu lại, hay các thay đổi cố định
    * Ấn định dung lượng và hệ thống tập tin của vùng tháo băng (lên đến 100GB trên NTFS)
    * Ấn định chế độ ẩn/hiện của biểu tượng Deep Freeze trên khay hệ thống với Chế độ ẩn
    * Quản lý cài đặt Deep Freeze từ xa với điều khiển dòng lệnh

Khả năng khởi động phục hồi của Deep Freeze giảm đáng kể chi phí sở hữ công nghệ nhờ giảm thiểu một lượng lớn thời gian và phí tổn bảo trì và xây dựng lại máy tính. Các máy trạm Deep Freeze có thể dễ dàng được kiểm soát và cấu hình thông qua giao diện Enterprise Console, cũng như không đòi hỏi phải bảo trì hay cập nhật danh sách tập tin.

Enterprise Console

    * User Workstation Seed cho cài đặt và liên lạc máy trạm
    * Tạo các tập tin cài đặt tùy biến thông qua tài khoản quản trị cấu hình
    * Thay đổi lịch bảo trì và tắt/khỏi động lại trực tiếp
    * Bật máy trạm bằng công nghệ Wake-on-LAN
    * Quản lý các máy trạm dễ dàng với các nhóm người dùng ấn định
    * Nhanh chóng lập danh sách các nhóm với các bộ lọc tự động thông minh
    * Nâng cấp các tập tin cài đặt sẵn có tự động

Các tùy chọn mạng mở rộng

    * Liên lạc với các máy trạm qua LAN, WAN hay cả hai
    * Thiết lập số cổng tùy biến để sử dụng với Enterprise Console
    * Tạo nhiều console từ xa với trình quản lý dịch vụ máy chủ của Deep Freeze
    * Các mật khẩu tạo sẵn với ngày giờ kích hoạt và hết hạn

Tính năng bảo vệ mạng của Deep Freeze

Mạnh mẽ và an ninh, Deep Freeze là giải pháp phần mềm tự động cung cấp khả năng bảo vệ và an ninh cho mọi môi trường tính toán

========================================

Building on the power of Deep Freeze Standard, offers centralized deployment and enhanced flexibility options for customizable management of large computing environments.

Security and Control

    * Encrypt the Configuration Administrator with a unique and secure Customization Code
    * Preset multiple passwords to be used on a workstation or via the Command Line Control with varying activation and expiration dates
    * Generate encrypted One Time or One Day Passwords
    * Disable keyboard and mouse during maintenance periods

Configuring Options

    * Create customized installation files using the Configuration Administrator
    * Pre-select Frozen Drives and selectively Freeze or Thaw fixed drives
    * Schedule automatic Restart/Shutdown times
    * Schedule Idle Shutdowns after a preset length of time that the workstation has been inactive
    * Schedule Thawed Maintenance periods to perform Windows updates or run a custom batch file to update your antivirus definitions through Internet or SUS/WSUS server

Flexibility Options


    * Create a virtual partition on a workstation that can be used to store programs, save files, or make permanent changes
    * Specify the size and file system of the ThawSpace (up to 100GB using NTFS)
    * Specify whether Deep Freeze icons will appear in the system tray with Stealth Mode
    * Remotely manage Deep Freeze installations with Command Line Control

Deep Freeze’s reboot-to-restore concept significantly lowers Total Cost of Ownership for technology assets because of a vast reduction in time and cost spent maintaining and rebuilding machines. Deep Freeze workstations can be easily controlled and configured via the GUI Enterprise Console, and require no maintenance or definition file updates.

Enterprise Console

    * User Workstation Seed for workstation communication and installation
    * Create customized installation files using the Configuration Administrator
    * Change maintenance and restart/shutdown schedules on the fly
    * Power-on workstations using Wake-on-LAN technology
    * Manage workstations easily with User Defined Groups
    * Quickly populate groups with smart automatic filters
    * Update all pre-existing installation files automatically

Expanded Network Options

    * Communicate with workstations over a LAN, WAN, or combination
    * Set a custom port number for use with the Enterprise Console
    * Create Remote and Multiple Consoles with the Deep Freeze Server Service Manager
    * Preset passwords with activation and expiration dates

Deep Freeze Network Protection

Powerful and secure, Deep Freeze is a robust software solution that offers protection and security for all computing environments.

Download Deep Freeze Standart Edition v6.30.020.1875

Mirror Deep Freeze Standart Edition v6.30.020.1875

Bài viết số 392 đã được: 4.9/10 (20 Đánh giá)

Tags:
Viết nhận xét
  Tên gọi [Đăng ký]
  Mật khẩu (Khách không cần mật khẩu)
  Địa chỉ web
  Email
OpenID登入 权限选项 Hình vui
               

 
EXTEST 2012 - Phần mềm Dự toán, Dự thầu giá xây dựng